mgr Katarzyna Kuszewska

kuszewska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 PROMOTOR I TEMAT PRZYGOTOWYWANEJ PRACY

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, zajmuje się badaniami nad leksykonem De verborum significatu jako źródła do poznania religii rzymskiej.

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

starożytna literatura naukowa, leksykografia starożytna, religia rzymska

 DROGA NAUKOWA

Rok obrony pracy magisterskiej w Katedrze Filologii Klasycznej: 2011

Temat pracy magisterskiej: Zwierzęta hodowlane w starożytnej Grecji i Italii

Promotor: dr Tamara Roszak

 WYBRANE PUBLIKACJE

Collectanea Philologica, Marek Tulliusz Cyceron, Listy do przyjaciół, ks. XIV (2014)

Collectanea Philologica t. XVII (2014) – Historia leksykonu De verborum significatu

Collectanea Philologica t. XVI (2013) – Hodowla bydła w starożytnym Rzymie

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

  • Od 2015 Prezes KAT
  • Od 2009/2010 roku do 2014/2015 wiceprezes Koła Antycznej Translatoryki
  • Od 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego
  • Od 2008 – członek Koła Antycznej Translatoryki;
  • Od 2006 – członek Koła Młodych Klasyków.