Nauczanie zdalne

Uprzejmie informujemy, że zdalne nauczanie wprowadzone komunikatem Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 24.IX.2021r. zostaje przedłużone do dnia 22 stycznia 2022r.

 

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku Wydziału Filologicznego

Drodzy Studenci! prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2021/2022

 • W budynku mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • Zaleca się dokonywanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku.
  W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną należy zrezygnować z przyjścia na zajęcia stacjonarne i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wykładowcę;
 • Sugerowany jest kontakt z pracownikami administracji za pomocą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, należy poprosić z wyprzedzeniem o wyznaczenie terminu i godziny spotkania;
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa po wejściu do budynku;
 • Studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych;
 • Zaleca się rezygnację z tradycyjnych form przywitania wymagających bezpośredniego kontaktu (np. z uścisku dłoni);
 • Rekomendowane jest regularne mycie i dezynfekcja rąk, w szczególności po zakończonych zajęciach. Ze względów bezpieczeństwa do odwołania wyłączone z użytku są elektryczne suszarki znajdujące się w toaletach, o czym informuje oznaczenie taśmą ostrzegawczą;
 • Należy zachowywać zalecany dystans społeczny (co najmniej 1,5 m odstępu, o ile jest to możliwe) oraz unikać jeżdżenia windą z innymi osobami;
 • Należy unikać dotykania okolic oczu, ust i nosa oraz zakrywać nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką, gdy kaszle się lub kicha;
 • Studenci zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym podawanych przez władze UŁ, władze państwowe i służby sanitarne.
 1. Sale dydaktyczne i organizacja zajęć
 • W salach dydaktycznych zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób, o ile jest to możliwe. Informacja o potrzebie stosowania zasad dystansu społecznego znajduje się na drzwiach każdej z udostępnionych sal;
 • Przy każdym wejściu do auli znajdują się stojaki z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca w aulach, które zostały wyłączone z użytkowania, oznaczone są taśmą ostrzegawczą z informacją „Miejsce wyłączone”;
 • W salach dydaktycznych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich uczestników zajęć, chyba że z uwagi na charakter oraz specyfikację zajęć jest to niemożliwe lub niewskazane;
 • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć sale dydaktyczne są codziennie dezynfekowane przez służby sprzątające. 

Sale dydaktyczne na potrzeby zajęć zdalnych:

 • Na potrzeby zajęć zdalnych zostały wyznaczone i przygotowane sale w budynku Wydziału;
 • Do dyspozycji  studentów udostępnia się wybrane sale dydaktyczne znajdujące się w budynku;
 • Grafik rezerwacji sal dostępny jest na dole tego wpisu;
 • Rezerwacji można dokonać, wysyłając maila na adres rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę studiowanego kierunku, numer legitymacji, datę i godziny korzystania z sali;
 • Salę należy zarezerwować nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia student w wyznaczonym dniu zgłasza się do pracownika recepcji budynku z prośbą o otworzenie zarezerwowanej sali. Podaje przy tym imię i nazwisko oraz numer sali. Z kolei po odbytych zajęciach student informuje pracownika recepcji o ich zakończeniu i potwierdza zamknięcie sali;
 • Osoba korzystająca w danym dniu z sali ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt.
 • Wchodząc do sali, należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się na korytarzach lub używać rękawiczek ochronnych;
 • W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej lub konieczności przekazania informacji o niedziałającym urządzeniu należy zgłosić się do pokoju 3.36 (piętro 3.) lub zadzwonić pod numer 42 665 53 56.

🗓 Grafik rezerwacji sal 

rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl 

 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – jest to sala na parterze nr 0.09 wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, a także maseczkę oraz rękawiczki.
 • Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ nr 198 z dnia 09.09.2021, którego treść znajduje się tutaj.
 • Należy przekazać PSSE w Łodzi informacje o osobach, które mogły mieć kontakt z osobą, u której podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. PSSE w Łodzi – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi; ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; Telefon 42 253 99 00; Telefon alarmowy 600241646; e-mail: psse@psselodz.pl

Aktualizacja planu zajęć

UWAGA! Aktualizacja planu z dnia 1 października br.

 

Plan zajęć

UWAGA! W zakładce Studenci dodano plan zajęć na semestr zimowy 2021/2022.

Plan zajęć może ulec zmianie.

 

Inauguracja roku akademickiego 2021/22

Konferencja Rzym a Półwysep Iberyjski III

Szanowni Państwo,

Katedra Filologii Klasycznej wspólnie z Katedrą Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza do udziału w III edycji konferencji zatytułowanej

Rzym a Półwysep Iberyjski.

Różnorodność relacji od starożytności po współczesność

Osoby, które chciałyby dołączyć na wydarzenie proszone są o kontakt z organizatorkami
(dr Maria Judyta Woźniak, dr Adriana Grzelak-Krzymianowska).

Czwartek / Thursday, 22.04. 2021

8.30-9.00 REJESTRACJA / REGISTRATION (MS Teams)

9.00-9.15 OTWARCIE KONFERENCJI / WELCOME

9.30-10.00 wykład plenarny / plenary session

 • Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki): Sobre los factores externos e internos de la penetración de los germanismos en la Península Ibérica

 

SESJA I 10.00-11.15

Prowadzenie / Chair: Wiaczesław Nowikow

Xavier Pascual Lopez (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): El simbolismo de la casa en paremias españolas de origen latino

Aneta Pawlak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Sobre los latinismos desde la perspectiva española y polaca

Jakub Szymański (Uniwersytet Łódzki): Correspondencias y modificaciones de las paremias latinas en el español

 

11.15-11.30 PRZERWA / BREAK

 

SESJA II 11.30-13.00

Prowadzenie / Chair: Aneta Pawlak

Jesús Jacinto-González (University of Almería): The begining of the relations between Romans and Phoenicians in Iberia: the Roman conquest of Baria (Villaricos-Almeria, Spain)

Esther Rodrigo Requena, Núria Romaní Sala (Serra Hunter Fellow-UAB / Institut Català d’Arqueologia Clàssica): The process of Roman conquest of Hispania Citerior. Strategies and archaeological evidence in the north-eastern Peninsular Area. (II-I BC): The examples of Puig Castellar of Biosca and Can Tacó (Catalonia)

Alberto Barrón Ruiz de la Cuesta (Universidad de Cantabria): Movilidad y redes de influencia de los seviros augustales en Baetica

Federico Russo (Università di Milano): Excerpts of Roman Laws in the Local Charters from Roman Spain: adoption and adaption

 

13.00-13.15 PRZERWA / BREAK

 

SESJA III 13.15-14.45

Prowadzenie / Chair: Iwona Modrzewska-Pianetti

Jordi Pérez González, Javier Heredero Berzosa, Antonio Aguilera Martín (Universitat de Girona): Las cifras hispánicas. Características, singularidades y continuidad de las etiquetas comerciales en la Hispania romana

Marina Bastero Acha (Euskal Herriko Unibertsitatea): Empleo de la terminología sobre la estatuaria divina en la epigrafía hispanorromana

Javier Herrera Rando (University of Zaragoza): The birth of the urban epigraphic landscapes in Hispania Citerior

 

14.45-15.30    PRZERWA OBIADOWA / LUNCH BREAK

 

SESJA IV 15.30-16.45

Prowadzenie / Chair: Adriana Grzelak-Krzymianowska

Carlos Cáceres-Puerto (University of Edinburgh): Grave goods from Early Roman Imperial contexts: acculturation and patterns of occupation in Colonia Augusta Emerita

Natalia Gómez García (Complutense University of Madrid): Becoming Roman? New forms of representation of the Gallaeci

Laia de Frutos (University of Barcelona): Cultural connections between Rome and Barcino : a view through the Roman lamps iconography

 

16.45-17.00 PRZERWA / BREAK

 

SESJA V 17.00-18.30

Prowadzenie / Chair: Jordi Pérez González

Matej Hriberšek (University of Ljubljana): Mines and Mining in Ancient Hispania: The Descriptions of Pliny the Elder and The Historical Reality

Julia C. Hernández (Washington and Lee University): Francisco de Quevedo as Latinist, Vicente Mariner as Hellenist Aeneas: Virgilian Echoes in the Prologue to the In regem solem ad Salustium Panegyricus (1624)

Yoandy Cabrera Ortega (Rockford University): Mito e historia en las versiones sucesivas de Numancia

Ewa Śmiłek (Uniwersytet Śląski): Desde la tradición grecolatina hasta la cotidianidad femenina. Amor, deseo y mujer en la poesía de Aurora Luque

 

PIĄTEK / FRIDAY, 23.04.2021

8.30-9.00 REJESTRACJA / REGISTRATION (MS Teams)

9.00-9.30 wykład plenarny /plenary session

 • Zbigniew Danek (Uniwersytet Łódzki): Lucjusz Anneusz Seneka – niewdzięczny syn ziemi hiszpańskiej?

 

SESJA I 9.30-10.45

Prowadzenie / Chair: Zbigniew Danek

Robert K. Zawadzki (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie): Wątki hiszpańskie w twórczości Wawrzyńca Korwina (1465 – 1527)

Adriana Grzelak-Krzymianowska (Uniwersytet Łódzki): Herkules na Półwyspie Iberyjskim

Maria Judyta Woźniak (Uniwersytet Łódzki): Ironia czy zażenowanie? O polskim przekładzie średniowiecznego dialogu kochanków z Carmina Rivipullensia

 

10.45-11.00 PRZERWA / BREAK

 

SESJA II 11.00-12.00

Prowadzenie / Chair: Maria Judyta Woźniak

Anna Zimnowodzka: Późnoantyczna Tarraco – kontynuacja i  zmiana w przestrzeni miejskiej (III-V wiek)

Agata Konrad (Uniwersytet Warszawski): Ars memorativa i nauczanie retoryki w kolegiach jezuickich. Recepcja Rhetorica ad Herennium, De Oratore Marka Tuliusza Cycerona i Institutio Oratoria Marka Fabiusza Kwintyliana w podręczniku De Arte Rhetorica Libri III Cipriano de Soareza

 

12.00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI / CLOSING OF THE CONFERENCE


Z głębokim żalem żegnamy dra Józefa Macjona

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarł

Doktor Józef Macjon,

długoletni pracownik Katedry Filologii Klasycznej UŁ,

utriusque linguae peritus,

wybitny dydaktyk,

nauczyciel i wychowawca,

a także Przyjaciel i Mistrz

wielu pokoleń łódzkich klasyków.

Pogrzeb odbędzie się 19 kwietnia (poniedziałek) o godz. 14.00,
w katolickiej części Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Plan zajęć w semestrze letnim

W zakładce Studenci dodano plan zajęć na semestr letni 20/21.

UWAGA! Plan zajęć może jeszcze ulec zmianie.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na program stypendialny Erasmus+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na program stypendialny Erasmus+
na rok akademicki 2021-2022.

 

Spotkanie organizowane jest z myślą o studentach kierunków:

 • Filologia germańska
 • Filologia klasyczna
 • Filologia rosyjska
 • Filologia słowiańska
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Studia polsko-niemieckie
 • Lingwistyka dla biznesu
 • Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
 • Translatoryka

oraz studentów innych kierunków, którzy są zainteresowani rekrutacją na wyjazd do uczelni z listy Zakładu Literatury Niemieckojęzycznej. ZLN koordynuje umowy z uczelniami z Austrii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Grecji, Chorwacji, Węgier, Włoch, Irlandii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malty, Serbii, Finlandii, Słowenii, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek 19.02. o godzinie 11Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

 

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku 2021/2022

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku 2021/2022.

Jak wiecie, Uniwersytet Łódzki otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-27 co pozwoli wnioskować o dofinansowanie unijne na realizację projektów, w ramach których będziecie mogli studiować za granicą w uczelniach partnerskich i odbywać praktyki w instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ począwszy od roku akademickiego 2021/2022.

Zachęcamy Was do składania dokumentów na zagraniczne mobilności w ramach programu Erasmus+. Mamy nadzieję, że wyjazdy wkrótce staną się znowu normalnością dzięki czemu będziecie mogli zdobywać wiedzę również w uczelniach zagranicznych w pełni uczestnicząc w życiu społeczności akademickiej oraz społeczności lokalnej w kraju docelowym.

Wkrótce będziemy Was informować o wyjazdach i procedurze rekrutacyjnej poprzez komunikaty na stronie BWZ, na profilu na FB, w korespondencji mailowej oraz podczas spotkań online przez MS Teams organizowanych przez BWZ oraz poszczególne wydziały.

Już teraz zapamiętajcie daty trwania tegorocznej rekrutacji! Startujemy w systemie USOS w dniu 15 lutego 2021 o godzinie 12.00, a kończymy w dniu 10 marca 2021 w samo południe.

W lutym, w systemie USOSweb pojawią się listy uczelni partnerskich, do których będziecie mogli składać swoje aplikacje.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o wymianie, rekrutacji, możliwościach wyjazdu zapraszamy na spotkanie w dniu 18 lutego br. prowadzone przez pracowników BWZ (spotkanie w języku polskim, 18.02.2021, 10.00-12.00 przez stronę BWZ)

W tej rekrutacji obowiązują dotychczasowe umowy (zakładka Erasmus+).

Page 1 of 3