SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KOŁA ANTYCZNEJ TRANSLATORYKI

            Studenckie Koło Naukowe Antycznej Translatoryki (KAT) powstało z inicjatywy studentów Katedry Filologii Klasycznej w październiku 2007 roku. Po zredagowaniu Statutu Koła, jego założyciele zwrócili się do Jego Magnificencji Pana Rektora UŁ z prośbą o zainaugurowanie jego działalności i wyznaczenie opiekuna naukowego Koła w osobie dr Idaliany Kaczor. W styczniu 2008 roku Pan Rektor podjął decyzję o rozpoczęciu działalności KATa i wpisaniu go do rejestru Studenckich Kół Naukowych działających na terenie Uniwersytetu Łódzkiego.

W kwietniu 2008 roku koło podzieliło się na dwie sekcje – łacińską oraz indoeuropejską. Opieki nad sekcją indoeuropejską podjęła się dr Tamara Roszak (działalność zawieszona w 2015 roku).

            Członkami Koła są studenci i doktoranci Katedry Filologii Klasycznej i innych kierunków uniwersyteckich, absolwenci KFK oraz wybitnie uzdolnieni uczniowie łódzkich szkół średnich, rekomendowani przez Zarząd Koła i przyjmowani do Koła w głosowaniu, w którym uczestniczą wszyscy jego członkowie (np. Pan Maciej Jaszczyński, obecnie absolwent Uniwersytetu w Oxfordzie, cały czas współpracujący w działalności naukowej KFK).

            Koło składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności i wyłania nowe władze Zarządu Koła.

Koło stawia sobie za cel popularyzację języka łacińskiego, starogreckiego i sanskrytu, kładzie także nacisk na propagowanie wśród społeczeństwa dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu. Członkowie koła poprzez samokształcenie doskonalą umiejętność tłumaczenia antycznych tekstów, rozwijają sprawność posługiwania się językiem polskim. Koło skupia studentów i doktorantów Katedry Filologii Klasycznej, Instytutu Filologii Polskiej UŁ oraz angielskiej uczelni University of Warwick.

Działalność translatorska Koła  

            Podstawową działalnością naukową Koła jest przekład tekstów łacińskich na język polski. Pierwszym tekstem, wybranym przez członków Koła, była XIV księga Epistulae ad Familiares Marka Tulliusza Cycerona. Przetłumaczony tekst został poddany ocenie językowej Profesora Instytutu Filologii Polskiej UŁ, a następnie po ponownym zredagowaniu tekstu, umieszczeniu słowa od zespołu translatorskiego, wstępu do całości tłumaczenia, mapy ilustrującej miejsca wydarzeń, przypisów i komentarzy oraz indeksu miejsc i osób poddany został recenzji dwóch Profesorów pozałódzkich Uniwersytetów. Zrecenzowany pozytywnie został opublikowany w 2014 roku: Marek Tulliusz Cyceron, Listy do Przyjaciół, księga XIV, Collectanea Philologica, Numer Specjalny, Łódź 2014, s. 48 (przekład zbiorowy).

            W roku 2014 członkowie Koła dokonali wyboru kolejnego tekstu łacińskiego przeznaczonego do translacji: Mirabilia Urbis Romae anonimowego autora z XIII wieku. W 2016 roku Koło zakończyło przekład, który jest poddany obecnie uzupełnianiu przypisów, weryfikowaniu pierwszej lekcji przekładu i poprawności stylistycznej oraz redakcji. Publikacje tego tekstu Koło planuje na rok 2018.

Inna działalność naukowa

            Koło Antycznej Translatoryki jest współorganizatorem corocznych spotkań doktorantów z całej Polski, prezentujących w formie referatów swoje dokonania naukowe podczas Studenckiej Konferencji Starożytniczej (np. w 2014 roku KAT był współorganizatorem X Studenckiej Konferencji Starożytniczej o zasięgu międzynarodowym pt. Cupido dominandi: lust for power, power over lust, która odbyła się w dniach 15–18 maja w Warszawie. W roku 2016 Koło Antycznej Translatoryki było współorganizatorem XII Studenckiej Konferencja Starożytniczej  pt.: Panta rhei. Czas i przemijanie w starożytności (13-15 maja 2016), która odbyła się w Poznaniu. W roku 2017 XIII Studenckiej Konferencji Starożytniczej „Cantata quae nescierim melius. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności”, która odbyła się w dniach 12-14 maja 2017 r. w Krakowie).

            W roku 2015 Koło Antycznej Translatoryki było głównym organizatorem kolejnej edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej pt. Ziemia Obiecana (8-10 maja). Podczas konferencji swoje referaty zaprezentowało 56 uczestników z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje wystąpienia zaprezentowali także pracownicy naukowi UŁ: prof. dr hab. Maciej Kokoszko i dr hab. Idaliana Kaczor (opiekun Koła).

            Koło Antycznej Translatoryki uczestniczyło także w inne działalności naukowej Uniwersytetu Łódzkiego:

W ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki (7-14 kwietnia 2014 roku) obyły się organizowane przez Koło Antycznej Translatoryki:

  • 7 kwietnia konkurs recytatorski Recitare omnes possunt, w którym wzięło udział 6 uczestników z klas gimnazjalnych i licealnych, którzy zaprezentowali utwory starożytnych autorów w polskich przekładach.
  • 11 kwietnia sesja naukowa pt.: In labore fructus, w której studenci, absolwenci filologii klasycznej oraz doktoranci wygłosili odczyty (łącznie sześć) poświęcone badaniom nad starożytnością.

            Tego samego dnia odbyła się projekcja niemych filmów L’Odisses z 1911 roku w reż.    Francesco Bertoliniego oraz The Three Ages w reż. Bustera Keatona z muzyką na    żywo.

  • Organizacja wraz z Kołem Młodych Klasyków ogólnopolskiej konferencji Antyk 2. Reaktywacja. Motywy antyczne w sztukach audiowizualnych i multimediach, która odbyła się w dniach 19–20 marca w Łodzi.

 

Współpraca naukowa  

             Antycznej Translatoryki współpracuje z następującymi kołami naukowymi z różnych polskich ośrodków: Kołem Starożytniczym UW, Kołem Starożytniczym Studentów KUL, Studenckim Kołem Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego „Oikumene” UWr, Studenckim Kołem Naukowym Historyków Starożytności UWr, Kołem Naukowym Filologów Klasycznych UJ, Kołem Naukowym Klasyków UAM, Studenckim Kołem Naukowym Filologów Klasycznych i Mediterranistów UG, Studenckim Kołem Naukowym Archeologii Śródziemnomorskiej UG.