Informacje dotyczące czasopisma Collectanea Philologica afiliowanego przy Katedrze Filologii Klasycznej UŁ dostępne są na stronie czasopisma:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/collectanea-philologica/

Bieżące i archiwalne numery czasopisma dostępne są w systemie Open Access na stronie Repozytorium UŁ:

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1098

oraz na stronie czasopisma:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/collectanea-philologica/