FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

20 (min. 15 osób)

Opis studiów

Studia magisterskie na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języka łacińskiego i greckiego, a także literatury i kultury starożytnej oraz ich recepcji w kulturze współczesnej.

 

Specjalności

LITERATUROZNAWSTWO

W ramach specjalizacji literaturoznawczej Katedra Filologii Klasycznej proponuje zajęcia poświęcone: tłumaczeniu, analizie i interpretacji tekstów z poszczególnych epok literatury greckiej i łacińskiej; filozofii starożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy filozofią i literaturą antyczną; recepcji literatury i filozofii antycznej.

JĘZYKOZNAWSTWO

Specjalizacja językoznawcza przewiduje poszerzenie wiedzy z zakresu: językoznawstwa ogólnego i historyczno-porównawczego w obrębie języków indoeuropejskich; gramatyki historycznej języka greckiego oraz łacińskiego; dialektów italskich i greckich; rozwoju języka łacińskiego w kierunku języków romańskich, ze szczególnym uwzględnieniem języka włoskiego.

 

Główne przedmioty

  • translatoria greckie i łacińskie
  • stylistyka i retoryka łacińska
  • seminarium magisterskie literaturoznawcze lub językoznawcze
  • zajęcia specjalizacyjne (w zależności od wybranej specjalizacji)
  • zajęcia fakultatywne

 

Sylwetka absolwenta

Studia FILOLOGII KLASYCZNEJ dają absolwentom z tytułem magistra:

  • znajomość języków klasycznych, która umożliwia samodzielną pracę z oryginalnymi tekstami autorów starożytnych (tłumaczenie na język polski, analiza literacka i naukowa);
  • gruntowną wiedzę z zakresu literatury greckiej i rzymskiej lub językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki opisowej i historycznej obu języków klasycznych;
  • wszechstronne wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w najrozmaitszych zawodach i na różnorodnych stanowiskach oraz łatwe przystosowanie się do oczekiwań przyszłego pracodawcy (instytuty naukowe, biblioteki, archiwa, wydawnictwa, środki masowego przekazu).

 

Zasady przyjęć

Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

  • kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

Kryteria przyjęcia kandydata niebędącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

  • kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku.