Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów (NCN OPUS)

 

Recepcja mitów antycznych z kręgu kultury śródziemnomorskiej
w teatrze polskim XXI wieku (NCN SONATA)