Kierownik Katedry Filologii Klasycznej

dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa

dyżur we wrześniu:

20 września, godz. 12:00

27 września, godz. 12:00