PTF – Polskie Towarzystwo Filologiczne – Koło Łódzkie

PTF działa w Polsce od ponad stu lat. Skupia miłośników kultury antycznej, filologów klasycznych — nauczycieli języków klasycznych. W Katedrze Filologii Klasycznej ma siedzibę Koło Łódzkie PTF, którego prezesem jest Teresa Macjon. Raz w miesiącu, w czwartkowe popołudnie (zwykle o godzinie 17) członkowie Koła Łódzkiego PTF gromadzą się w Katedrze na zebraniu, podczas którego wygłaszane są odczyty naukowe. Zebrania poświecone są również zagadnieniom nauczania łaciny i kultury antycznejw szkołach na terenie Łodzi i całego województwa.

W ramach Koła Łódzkiego PTF działają następujące sekcje:

  • Sekcja Dydaktyczna,
  • Sekcja Indoeuropejska.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PTF.