mgr Magdalena Gorący

magdalena.goracy@gmail.com

 

 

PROMOTOR I TEMAT PRZYGOTOWYWANEJ PRACY

Promotor: dr hab. prof. Zbigniew Danek.

Rozprawa doktorska poświęcona zostanie poglądom Platona i jemu współczesnych nt. oddziaływania  na duszę człowieka poprzez słowo (psychagogia).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

aksjologia, interferencje kulturowe antycznego świata, epigramatyka antyczna, sztuka bizantyjska, ikonografia średniowieczna i manuskrypty, poezja i proza nowogrecka;

DROGA NAUKOWA

Praca magisterska pt. Estetyczne aspekty starogreckiej psychagogii – oddziaływanie sztuk na duszę według wybranych antycznych teoretyków napisana pod kierunkiem dr hab. prof. Jadwigi Czerwińskiej (2013).

WYBRANE PUBLIKACJE

Vox Latina, De Pluti cum Dhanapati deo conventu quondam facto – Graeci antiqui prae thesauro Orientali, (2015).

Nowy Filomata, Czy taniec przystoi mędrcowi – Arystoteles i Lukian o sztuce Terpsychory, (2015).

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Klasyków (2010/2011-2011/2012)

Aktywny udział w pracach Koła Antycznej Translatoryki (do 2015)