dr Adriana Grzelak-Krzymianowska

adriana.g@wp.pl

gabinet 4.67 (tel 42 665 53 70)

dyżur:

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

literatura łacińska, studia nad recepcją antyku, starożytna turystyka

DROGA NAUKOWA

 • 1997-2002 studia pięcioletnie magisterskie na Wydziale Filologicznym UŁ
 • 06/2002: egzamin magisterski i tytuł magistra; temat pracy magisterskiej – Oryginalność i inspiracja. Koncepcja Lukrecjusza dotycząca narodzin człowieka, jego pierwotnej egzystencji oraz rozwoju cywilizacji ludzkiej na tle wcześniejszej tradycji.
 • Od 10/2002: studia doktoranckie w dziedzinie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.
 • Od 10/2007: asystent w Katedrze Filologii Klasycznej, Zakład Literatury Łacińskiej
 • 06/2012: uzyskany tytuł dra nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy pt. Nauka etyczna w poemacie Lukrecjusza „O rzeczywistości”.
 • Od 10/2012: adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej, Zakład Literatury Łacińskiej
 • Od 10/2012 studia licencjackie na Wydziale Filologicznym UŁ, Italianistyka z translatoryką
 • 06/2014 ukończony kurs Szkoła Tutorów Akademickich organizowany przez Collegium Wratislaviense

 WYBRANE PUBLIKACJE

 • Człowiek Złotego Wieku, czyli helleński ideał życia szczęśliwego, Meander 5-6/03, s. 373-388
 • Czy dobro najwyższe Lukrecjusza ma charakter racjonalny?, Collectanea Philologica IX, Łódź 2006, s. 73-77
 • Hezjod, Ajschylos, Leopardi – trzy oblicza Prometeusza, Nowy Filomata XII 2008 (2), s. 119-127
 • Periodyzacja dziejów cywilizacji ludzkiej w ujęciu Lukrecjusza. Komentarz do odcinka poematu De rerum natura 5.925-1439. [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, pod red. J. Czerwińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 213-222
 • De antiqui temporis reliquiis Motiae quae reperiri possint, Vox Latina, t. 45, fasc. 176, Saarbrucken 2009, s. 227-232
 • Przekład na angielski monografii naukowej autorstwa M. Budzowskiej pt. Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine’a, Cross-Roads Series, ed. Nycz, T. Walas, vol. 1, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2012, pp. 206. Źródło finansowania – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Ninfe, mostri, dei ed eroi – Ie leggendari origini della Sicilia. (Nimfy, potwory, bogowie i herosi, czyli o legendarnych początkach Sycylii), ItaliAMO, nr 1/2013, s. 9-11
 • The Presence of Ethical Teaching in the De Rerum Natura of Lucretius, Collectanea Philologica XVI, 2013: 103–113
 • I Romani antichi ed il turismo (Starożytni Rzymianie i turystyka), ItaliAMO, nr 1/2014, s. 6-8
 • Scolacium w Kalabrii. Wybrane źródła literackie do poznania historii miasta, Collectanea Philologica XVII 2014: 73-84
 • Gaumardżos, Gruzjo!, Katarzyna Chiżyńska, Adriana Grzelak-Krzymianowska, Kronika Uniwersytetu Łódzkiego, nr 4/2014
 • Adriana Grzelak-Krzymianowska, The Nine Muses and Their Modern Existence [w:] Ancient Myths in the Making of Culture, eds. Budzowska, Malgorzata / Czerwinska, Jadwiga, Warsaw Studies in Classical Literature and Culture – Volume 3, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

członek Polskiego Towarzystwa Naukowego