dr Marta Czapińska

marta.czapinska@yahoo.it

gabinet: 4.67

tel. 42 665 53 70

dyżur: piątek, godz. 12:45-13:45

 

 

 

PEŁNIONE FUNKCJE

Sekretarz Okręgowy Olimpiady Języka Łacińskiego

SPECJALIZACJA

Literaturoznawstwo

DROGA NAUKOWA

1995–2000 – studia wyższe na wydziale filozoficzno-historycznym w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego

Praca magisterska pt. „Kamień. Studium z antropologii kultury” napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. A. P. Wejlanda

13/03/2001 – dyplom ukończenia studiów na kierunku etnologia (specjalizacja: antropologia kultury)

1997-2003 – studia wyższe na wydziale filologicznym w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego

Praca magisterska pt. „Motyw wznoszenia się duszy do nieba w pismach Platona” napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Z. Danka

26/06/2003 – dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia klasyczna

2011 r. – praca doktorska pt. „Ideał przywódcy państwa w myśli starożytnej i renesansowej. Platon, Cyceron, Machiavelli, Guicciardini” napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Z. Danka. Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. W. K. Pietrzak; prof. nadzw. dr hab. M. Wesoły

WYBRANE PUBLIKACJE

  1. „Platońska epanodos, czyli niezwykła podróż duszy. Rozwój koncepcji”, [w:] Nowy Filomata IX, Kraków 2005, s. 11-21.
  2. „Cykl odnawiania się świata, czyli platoński rok kosmiczny u Cycerona”, [w:] Collectanea Philologica IX, Łódź 2006, s. 79-83.
  3. „Sen, czyli platoński czas dialogu z „demonem”, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych (Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa), Łódź 2009, s. 143-153.
  4. „Zapiski” F. Guicciardiniego świadectwem inspiracji lekturą tekstów starożytnych, [w:] Pismo, lektura, biblioteka dawnych literatur romańskich, Biblioteka Tradycji nr CXXXIX, Kraków 2014, s. 285-295.
  5. Rydwan Triptolemosa, [w:] Collectanea Philologica XVII, Łódź 2014, s. 19-28.
  6. Concilia in hortis Oricellariis Florentiae habita ad politica litterariaque studia denuo suscipienda quantum Nicolao Machiavellio valuerint, [w:] Vox Latina, t. 51, fasc. 199, Saarbrücken 2015, s. 62-64.

 

NAGRODY, STYPENDIA, STAŻE, ODBYTE KWERENDY

08/12/2003medal za chlubne studia wraz z legitymacją nr 910

 

03/04/2006 – 30/06/2006 – stypendium w ramach programu Sokrates/Erasmus przeznaczone na kwerendę biblioteczną w Università degli studi di Messina we Włoszech

 

03/02/2008 – 30/04/2008 – stypendium rządu włoskiego przeznaczone na staż naukowy w Università degli Studi di Roma „La Sapienza” i na kwerendę biblioteczną w bibliotekach rzymskich

02/06/2013-16/06/2013 – staż w Cultura Italiana w Bolonii w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

od 2003 r. – członek Łódzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego

od 2008 r.- członek Centrum Latinitatis Europae z siedzibą w Akwilei

INFORMACJE O WYPROMOWANYCH PRACACH DYPLOMOWYCH

2013 r. – Agnieszka Siech, Leona Battisty Albertiego ,,De statua”. Tekst, tłumaczenie i komentarz.