mgr Aneta Tylak

an_ty@o2.pl

PROMOTOR I TEMAT PRZYGOTOWYWANEJ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rozprawa doktorska przygotowywana pod kierunkiem
prof. UŁ dr hab. J. Czerwińskiej pt. Teologia, antropologia i kosmologia
w traktatach Corpus Hermeticum

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

filozofia starożytna, hermetyzm starożytny, literatura grecka

 DROGA NAUKOWA

2007 – tytuł magistra filologii klasycznej (Starożytne teorie metempsychozy, praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. prof. UŁ Z. Danka)

2012 – tytuł magistra filozofii (Kwestia nieśmiertelności duszy u Platona i Arystotelesa, praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. prof. UŁ M. Genslera)

WYBRANE PUBLIKACJE

Tylak A., Etyczny wymiar metempsychozy w dialogach Platona, „Collectanea Philologica” XIV, Łódź – Łask 2011, s. 35 – 44.

Tylak A., Corpus Hermeticum V, „Collectanea Philologica” XV, Łódź – Łask 2012, s. 103 – 108.

Tylak A., Corpus Hermeticum XVI, „Collectanea Philologica” XVII, 2014, s. 29 – 36.