dr Joanna Rybowska

joannarybowska@yahoo.pl

gabinet 4.38 (tel. 42 665 53 67)

dyżur:

 

 

 

 

PEŁNIONE FUNKCJE

Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura grecka, religioznawstwo, antropologia.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

Obłaskawianie mocy, czyli racjonalizm Greków w irracjonalnym stosunku człowieka do bogów (na przykładzie Dionizosa i jego dytyrambu). Monografia gatunku, [w:] Collectanea Philologica IX, red. J. Czerwińska, Wydawnictwo UŁ 2006, (wyd. 2007) s. 123-148.

„Dionizos-Agathos Daimon”, red. E. Wiater, Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, Seria: Homini, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków-Łódź 2014, s. 340.

Rozdziały w monografiach:

Wyspy Szczęśliwe – miejsca, gdzie czas nie istnieje, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu

starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa, ed. J. Czerwińska, I. Kaczor, M. Koźluk, Lenartowicz, J. Rybowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009 s. 87-105.

Magiczne lekarstwa na miłość w antyku – rozczarowania i pomyłki, [w:] Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. M. Pawłowska, T. Wysobłocki, Acta Universitatis Wratislaviensis 3475, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 11-18.

Na skraju dróg i wód- Pamięci i Zapomnienia, [w:] Pamięć i Zapomnienie, red. K.W. Pietrzak, K. Kulik, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica 8, Wydawnictwo LEKSEM, Łódź – Łask 2013, s. 7-19.

Od idei Wielkiej Biblioteki do Pinakes Kallimacha – archetypu katalogu bibliotecznego i podręcznikowego, [w:] „Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich”, red. A. Rzepka, D. Pudo, M. Wrana,
(Biblioteka Tradycji nr CXXXIX), Collegium Columbinum, Kraków 2014,
s. 253-263.

Artykuły:

Maski Bakchantek, [w:] Collectanea Philologica VIII, ed. J. Czerwińska,
H. Zalewska, Wydawnictwo UŁ, 2004, (wyd. 2005) s. 43-58.

Dionizos Kissos, [w:] Collectanea Philologica XI, ed. J. Czerwińska. O. A. Bologna, Z. Danek, Wydawnictwo UŁ 2008, (wyd. 2009) s. 20-34.

Od „nymphe” do „gyne”: kobieta ateńska pod czujnym okiem gynaikonomoi. Pars prima, „Collectanea Philologica” XIII, red. J. Czerwińska, J. Sowa, Wydawnictwo LEKSEM, Łódź – Łask 2010, s. 29-38.

Miłosne poznanie jako widzenie, czyli ophthalmoi Sybaryty i Ascety, [w:] Collectanea Philologica XVI, red. J. Czerwińska, M. Budzowska, K. Chyżyńska, Wydawnictwo UŁ 2013, s. 35-49.

Agraphoi nomoi – prawa bogów w Państwie Platona, [w:] Quod licet. Quod decet, Studia Classicaet Neolatina XI, red. Z. Głombiowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 9-22.

Przekłady:

Hymn orficki 77 do Mnemosyne, Nowy Filomata, Kraków 2011, nr 1, s. 28.

Hymn orficki 44 do Semele, [w:] Collectanea Philologica VI, red. J. Czerwińska,
I. Kaczor,

Wydawnictwo UŁ, 2003, s. 131-137.

Izydor z Sewilli, Księgi początków albo badań nad pochodzeniem
i pokrewieństwem
wyrazów, O definicji filozofii, O matematyce, O okresach ludzkiego życia, [w:] Antologia tekstów filozoficznych i teologicznych z III-IX w.,red. E. Jung, WAM, Kraków 2012, s. 76-85.

Anzelm z Besate, Rhetorimachia (współ.), [w:] Antologia tekstów filozoficznych
i teologicznych z III-IX
w., (red.) E. Jung, WAM, Kraków 2012, s. 279-288.

WYPROMOWANE PRACE MAGISTERSKIE

Maria Bralewska, Ejlejthyja – ΘΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Studium bóstwa w literaturze greckiej, Łódź 2008.

Małgorzata Pelikan, Starogreckie bóstwa chtoniczne i ich związek z tradycją mistyczną, Łódź 2008.

Marcin Cyrulski, Michał Panaretos, Kronika Trapezuncka. Przekład, komentarz filologiczny i historyczny, Łódź 2010.

Katarzyna Borowiecka, Studium postaci heroiny w kulturze greckiej. Ariadna, Ino, Semele, Łódź 2010.