prof. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura

hannajura@o2.pl

gabinet 4.65 (tel. 42 665 53 68)

dyżur:

 

PEŁNIONE FUNKCJE

W latach 2008-2010 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Literatury Greckiej
i Kultury Śródziemnomorskiej KFK W październiku 2009 r. nominowana
na Kierownika Katedry Filologii Klasycznej. Stanowisko to piastowała
do października 2012.
Od 2012 r. kieruje Zakładem Hellenistyki i Religioznawstwa

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literaturoznawstwo hellenistyczne

DROGA NAUKOWA

Studia w Uniwersytecie Łódzkim podjęte w 1980 r. ukończyła w maju 1985 r.
na podstawie pracy magisterskiej Nurt moralizatorski w archaicznej liryce greckiej. Hezjod i Teognis napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny M. Komornickiej. Uzyskany dyplom z wyróżnieniem oraz Medal za chlubne studia, przyznany przez JM Rektora UŁ, pozwoliły jej z powodzeniem startować
w konkursie na asystenta-stażystę w Katedrze Filologii Klasycznej i podjąć pracę
w macierzystej jednostce w październiku 1985 r., w której zatrudniona jest do dziś. W r. 1992 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Wątki i elementy mityczne w epigramach Antologii Palatyńskiej. Rozszerzona wersja dysertacji wydana została nakładem „Ossolineum” w 1998 r. dzięki pochlebnej recenzji prof. dra hab. M. Plezi (UJ) oraz wysokiej ocenie prof. dr hab. E. Sarnowskiej-Temeriusz (UW).

WYBRANE PUBLIKACJE Efektem dogłębnych i wieloletnich studiów nad greckim dramatem satyrowym jest monografia W rytmie sikinnis. Studium nad warstwą aluzji i podtekstów w greckim dramacie satyrowym, wydana nakładem Wydawnictwa UŁ w 2006 r. Praca ta, wysoko oceniona przez pięciu specjalistów, stanowiła podstawę kolokwium habilitacyjnego w kwietniu 2007 r.

Zainteresowania naukowe, zainicjowane studiami pod kierunkiem prof. A. M. Komornickiej, oscylujące wokół literatury greckiej okresów archaicznego, klasycznego i hellenistycznego oraz teorii przekładu zaowocowały kilkudziesięcioma publikacjami w specjalistycznych wydawnictwach oraz udziałem w sympozjach
i konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

 NAGRODY, STYPENDIA, STAŻE, ODBYTE KWERENDY

Dwukrotnie uzyskała Indywidualną Nagrodę JM Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, uhonorowana Złotą Odznaką UŁ, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego od 1986 r., od 2008 r. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

INFORMACJE O WYPROMOWANYCH MAGISTRANTACH/DOKTORANTACH

Wypromowała kilkudziesięciu magistrów i licencjatów filologii klasycznej.